Toen Was Ik Al Beroemd

Toen was ik al Beroemd vertelt het verhaal van Joop Korzelius, een 84 jarige dakloze man. In de jaren 50 en 60 was hij gevierd jazz drummer, succesvol en beroemd, maar nu brengt hij zijn dagen door in een opvangtehuis van het Leger des Heils, waar hij met jonge daklozen biertjes drinkt en blowt. Joop kijkt terug op zijn leven, waarin hij geweigerd heeft zich te conformeren aan de eisen die hem gesteld werden door de maatschappij. Maar nu hij in de herfst van zijn leven is, wordt Joop voor het eerst geconfronteerd met de vergankelijkheid van zijn bestaan. Een lofzang op de onaangepastheid.

Een film van Carin Goeijers