Onverteld Verleden

Zoektocht van Orville Breeveld naar de ‘nieuwe’ geschiedenis van Europa. Het referentiekader van de huidige Europeaan, als het gaat om de zwarte man of vrouw, grijpt vaak terug naar de migraties uit de oud-koloniën of de slavernij. Orville Breeveld stelt dat er niet zoiets is als ‘zwarte geschiedenis’ maar dat er gewoon geschiedenis is. Vanuit zijn eigen keuken, waar familieleden en vrienden aanschuiven, trekt Orville Europa in om een eigen, bijzondere en kleurrijke geschiedenis te vertellen.

Onverteld Verleden is bedoeld om Nederlanders op een boeiende en inspirerende manier bewust te maken van het feit dat er tot honderden jaren voor de grote migratiestromen in de 20ste eeuw (uit bijvoorbeeld Suriname en Marokko) al diverse zwarte mensen in Europa een significante bijdrage hebben geleverd op velerlei gebied.

Productie: Interakt
Regie: Xander de Boer