Mei

Een transmediaal project van Marleen van der Werf en Jeroen de Vries.

Een nieuwe lente en een nieuw geluid – Herman Gorter, uit Mei (1889)

Dit is één van de bekendste en meest geciteerde dichtregels uit de Nederlandse literaire geschiedenis. Maar de overige 4380 regels, die het gedicht Mei van Herman Gorter telt, heeft bijna niemand gelezen. Het is te lang of te moeilijk en biedt weinig houvast.

Met hun transmediale project Mei willen Marleen van der Werf en Jeroen de Vries het gedicht toegankelijker maken en verankeren in de verschillende platformen van de hedendaagse (multi)media. Deze aanpak laat gebruikers vanuit nieuwe invalshoeken naar het werk – en naar de alledaagse natuur en onze eigen rol daarin – kijken. Zo zal de Hollandse lente zich stevig in onze multimediacultuur verankeren.

Het gedicht verdient deze plaats niet alleen omdat het een prachtig portret is van de alledaagse natuur in Nederland. Gorters epische observaties van de Hollandse lente vormen bovendien een tijdloos perspectief op de zoektocht naar zingeving en hij weet met zijn tekst uit 1889 onze hedendaagse onrust te duiden. Door natuur als metafoor te gebruiken worden existentiële zorgen en vragen, waar ook wij heden ten dagen mee worstelen, buiten onszelf en onze eigen tijd geplaatst en worden deze inzichtelijk. Het is de bedoeling om deze audiovisuele, mobiele installatie te plaatsen op evenementen, scholen, musea en tentoonstellingen.