Land van Aankomst

Met de documentaire en de tweedelige IKON serie Land van Aankomst laten Interakt, René Roelofs en Paul Scheffer zien hoe de immigratie vanaf de jaren vijftig tot in onze tijd de samenlevingen van Europa onomkeerbaar heeft veranderd. 

Aan de hand van archiefscènes afkomstig van bioscoopjournaals, documentaires, reportages en speelfilms wordt geschetst hoe de immigratie van de laatste zestig jaar de Europese samenlevingen blijvend heeft veranderd. Uitgangspunt van Land of Promise is een gedeeld gevoel van verlies, waarbij de sympathie uitgaat naar zowel de positie van de migranten als de samenleving die hen opneemt. Migratie roept per definitie conflicten op, maar makers René Roelofs en Paul Scheffer kijken verder dan de schuldvraag en laten in plaats daarvan de beelden voor zichzelf spreken: het bijzondere archiefmateriaal uit Frankrijk, Engeland, Duitsland, Zweden, Nederland en België laat zien dat de conflicten van de huidige tijd kunnen worden opgevat als teken van integratie. De beredeneerde compilatie van veelzeggende scènes laat zien hoe nieuwkomers en gevestigden door de jaren heen zijn omgegaan met migratie.