Als de herinnering komt

Als de herinnering komt gaat over de joodse historicus Saul Friedländer (1932, Praag) en zijn streven om de uitroeiing van de Europese Joden te beschrijven zonder het primaire gevoel van ongeloof erover weg te nemen. Dat leidde tot een nieuwe en unieke vorm van geschiedschrijving, die de slachtoffers, de toeschouwers en de bedrijvers gelijkelijk een stem en een gezicht gaven. De film wil een portret zijn van een man, wiens leven en werk volledig verweven is met de geschiedenis van Europa en het Europese Jodendom – of, beter nog, in wiens werk en leven deze geschiedenis belichaamd is.

Een film van Frank Diamand