Nederland In 12 Moorden

Een twaalfdelige televisieserie van Jan Blokker, Jan Blokker jr. en Bas Blokker, waarbij de geschiedenis van Holland wordt verteld aan de hand van twaalf moorden.
De serie schetst een verrassend beeld van de Nederlandse geschiedenis en volksaard aan de hand van moorden die in de loop der eeuwen door Nederlands zijn gepleegd. Die moorden kwamen vooral voort uit burenruzies, hysterie, intolerantie of vreemdelingenhaat. Tezamen vormen zij een verzameling on-Nederlandse moorden, die aantonen dat niets menselijks de Nederlanders vreemd was of is. Als er vandaag de dag in Nederland een akelige moord wordt gepleegd, is er altijd wel iemand die zegt: Dit is een on-Nederlandse misdaad. Men gaat er dan blijkbaar vanuit, dat Nederlanders vredelievend en niet krijgszuchtig zijn, nuchter en niet geneigd tot hysterie of wraak, en dat zij altijd tolerant tegenover andere religies en vreemdelingen staan. Die schijnbare zekerheid stoelt op een nationaal zelfbeeld, dat al eeuwen meegaat, maar niet door historische feiten wordt gestaafd. De serie belicht o.a. Johan en Cornelis de Witt, Graaf Willem II, Hendrikus Colijn en Theo van Gogh.